Beliaeva-Saczuk V. Under the Shade of the two Eagles. Museum Collection of Polish Researchers and Travelers in Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) of the Russian Academy of Sciences

Veronika A. BELIAEVA-SACHUK — PhD in Ethnology, Polish Ethnological Society (Poland, Poznań,); Centre of Arctic and Siberian research, The Sociological Institute of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Russia, St. Petersburg)
E-mail: belyaeva.veronika@gmail.com

    

 Download  |  Go to Issue #4. 2019

 

ABSTRACT. The collections of Polish researchers and travelers in Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) of the Russian Academy of Sciences include ethnographic, anthropological, archaeological and visual photographic materials. Polish scholars contributed to the development of Russian academic studies from the beginning of the nineteenth to the first quarter of the twentieth century, especially in the field of study and exploration of North Asia. This was influenced by the history of interaction between Poland and Russia, as well as the political, social and economic situation in that historical period. Polish researchers can be divided into two groups: exiles and convicts (most often they did not have academic schooling) and researchers who were originally in the service of Russia (usually with a good education received in the territory of the former Poland or Russia). 24 collections with a total of more than 2 200 items were revealed. Most of them are little-known collections. In addition to collections, the Museum's archive contains unique manuscripts of these scholars. Research of all the collections, materials and archives of Polish researchers and travelers in the Museum has great academic value and provides an opportunity for cooperation between Polish and Russian museums and academic institutions, as well as scholars.

 

KEYWORDS: collections of Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography, Polish researchers, archival materials of Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography, history of ethnography

 

УДК 069.5:39(470.23-25)
DOI 10.31250/2618-8600-2019-2(4)-151-171

 

REFERENCES

 • Armon W. Polscy badacze kultury Jakutów [Polish researchers of the Jakut culture], Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Publ., 1977. (in Polish).
 • Beliaeva-Saczuk V., Davydov V. Nieznane kolekcje etnograficzne polskich badaczy w Muzeum Antropologii i Etnografii im. Piotra Wielkiego RAN (Kunstkamera) [Unknown Ethnographic Collections of Polish Researchers at the Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera)of the RAS]. Polscy odkrywcy, badacze i eksploratorzy Syberii oraz Azji Środkowej (XIX — początek XX wieku) [Polish Explorers, Researchers and Explorers of Siberia and Central Asia (19th — beginning of the 20th Century)]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Publ., 2018, pp. 133–141. (in Polish).
 • Blombergowa M. M. Bronisława Grąbczewskiego (1855–1926) opisy starożytności spoty- kanych w trakcie podróży po Azji [Bronisław Grąbczewski (1855–1926) Descriptions of the Antiquities Found during a Trip Around Asia]. Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na początku XX wieku [Poles in Science, Economy and Administration in Siberia in the Nineteenth and early Twentieth Century]. Wrocław: Wydawnictwo Silesia Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Publ., 2007, pp. 349–370. (in Polish).
 • Browczenko M. Ziemianie polscy na jakuckiej ziemi [Polish Landowners on the Yakut Land]. Wiadomości Ziemiańskie [Ziemiańskie News], 2000, no. 4, pp. 21–26. (in Polish).
 • Dall L. Bronisław Piłsudski, jeden z ojców założycieli Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanym [Bronisław Piłsudski, One of the Founding Fathers of the Tatra Museum in Zakopane]. Ajnowie, górale i Bronisław Piłsudski [Ajnowie, Highlanders and Bronisław Piłsudski]. Kraków, 2018, pp. 159–174. (in Polish).
 • Demina N. V. [The Concept of the Ethos of Science: Merton and Others in Search of Social Geometry of Norms]. Sotsiologicheskiy zhurnal [Sociological Journal], 2005, no. 4, pp. 5–47. (in Russ.).
 • Dybowski B. Pamiętnik dra Benedykta Dybowskiego od roku 1862 zacząwszy do roku 1878 [Diary of Dr. Benedykt Dybowski from 1862, Starting from 1878]. Lwów: Wydawnictwo Zakladu Narodowego Imienia Ossolinskich, 1930. (in Polish).
 • Golovnev A. V., Kisser T. S. [Ethno-portrait of Empire in the Writings by Peter Pallas and Johann Georgi] Ural’skij istoriceski vestnik [Ural Historical Journal], 2015, no. 3 (48), pp. 59–
 • 70. (in Russ.).
 • Inoe K. Kronika Bronisława Piłsudskiego [Chronicle of Bronisław Piłsudski]. Świat Ajnów. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano [The Ainu world. From Bronisław Piłsudski to Shigeru Kayano]. Żory, 2018, pp. 17–32. (in Polish).
 • Jasiewicz Z. Początki polskiej etnologii i antropologii kulturowej (od konca XVIII wieku do roku 1918) [Beginnings of Polish Ethnology and Cultural Anthropology (from the end of the 18th century to 1918)]. Poznań: Wydawnictwo Instytutu im. Oskara Kolberga, 2011. (in Polish). Kamiński Ł., Korkuć M. Przewodnik po historii Polski 966–2016 [Guide to the History of Poland 966–2016]. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Rzeczypospolitej Polskiej Publ., 2016. (in Polish).
 • Khasanova M. M. [Photo Collection of B. O. Pilsudsky at the MAE RAS]. Izvestiya Instituta naslediya Bronislava Pilsudskogo [Proceedings of the Heritage Institute of Bronislav Pilsudski], 2005, no. 9, pp. 139–152. (in Russ.).
 • Khlopachev G. A. (ed.) Verkhniy paleolit: obrazy, simvoly, znaki: Katalog predmetov iskusstva malykh form iz arkheologicheskogo sobraniya MAE RAN [The Upper Paleolithic: Images, Symbols, Signs. Catalogue of Art Objects of Small Forms and Unique Finds of the Upper Paleolithic from the MAE RAS Archaeological Collection]. St. Petersburg: Ekstraprint Publ., 2016. (in Russ.).
 • Kuchinskiy A. Sibir. 400 let polskoy diaspory [Siberia. 400 years of the Polish Diaspora].
 • Moscow: MIK Publ., 2015. (in Russ.).
 • Latyshev V. M. [Scientific Heritage of Bronislav Pilsudski in Museums and Archives of Russia]. Izvestiya Instituta naslediya Bronislava Pilsudskogo [Proceedings of the Heritage Institute of Bronislav Pilsudski], 1998, no. 1, pp. 4–20. (in Russ.).
 • Levin M. G., Potapov L. P. (eds.) Narody Sibiri [Peoples of Siberia]. Moscow; Leningrad: AN SSSR Publ., 1956. (in Russ.).
 • Majewicz A. “Za serdeczny uśmiech rozbawionych dzieci, za łzy wzruszenia — za ten balsam…” — istota i waga naukowego dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego [“Za serdecz- ny uśmiech rozbawionych dzieci, za łzy wzruszenia — za ten balsam…” — the Essence and Weight of the Scientific Heritage of Bronisław Piłsudski]. Ajnowie, górale i Bronisław Piłsudski [Ajnowie, Highlanders and Bronisław Piłsudski]. Kraków, 2018, pp. 11–46. (in Polish).
 • Małgowska H. Sieroszewski i Syberia [Sieroszewski and Siberia]. Toruń, 1973. (in Polish).
 • Merton R. K. The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1973. (in English).
 • Pilsudskiy B. O. [Letter V. V. Radlov to Chairman of the Russian Committee for the Study of Central and East Asia]. Izvestiya Instituta naslediya Bronislava Pilsudskogo [Proceedings of the Heritage Institute of Bronislav Pilsudski], 2001, no. 5, pp. 61–63. (in Russ.).
 • Polyanskaya O. N. Epistolyarnoe i dnevnikovoe nasledie mongoloveda O. M. Kovalevskogo (1828–1833) [The Epistolary and Diary Heritage of Mongolian O. M. Kovalevsky (1828– 1833)]. Ulan-Ude: Buryat State Univ. Publ., 2008. (in Russ.).
 • Prokofev M. M. [Ayn Family of Bronislav Pilsudski, Truth and Fiction]. Izvestiya Instituta naslediya Bronislava Pilsudskogo [Proceedings of the Heritage Institute of Bronislav Pilsudski], 2008, no. 12, pp. 114–124. (in Russ.).
 • Reshetov A. M. [Debt Repayment]. Etnograficheskoe obozrenie [Ethnographic Review], 1995, no. 2, pp. 40–62. (in Russ.).
 • Seroshevsky V. L. [Among Shaggy People]. Izvestiya Instituta naslediya Bronislava Pilsudskogo [Proceedings of the Heritage Institute of Bronislav Pilsudski], 2004, no. 8, pp. 46–88. (in Russ.).
 • Shild R. Stefan Krukowski (1890–1982): a Reclusive Eccentric within the Archeological
 • Establishment. Archeologia Polona XXXV–XXXVI, 1997–1998, pp. 343–356. (in English).
 • Słabczyński W. Polscy podróżnicy i odkrywcy [Polish Travelers and Explorers]. Warszawa: Pantswowe Wydawnictwo Naukowe Publ., 1988. (in Polish).
 • Smirnova T. B., Kisser T. S. [Russian Germans Diversity]. Ural’skij istoriceski vestnik [Ural Historical Journal], 2017, no. 2 (55), pp. 44–53. (in Russ.).
 • Snopkov S. V. [Benedict Dybowski — a Researcher of Baikal]. Pol’skiye issledovateli Sibiri
 • [Polish Researchers of Siberia]. St. Petersburg: Aleteyya Publ., 2011, pp. 64–73. (in Russ.).
 • Sokolov A. M. Ayny: ot istokov do sovremennosti. Materialy k istorii stanovleniya aynskogo etnosa [Ainu: from the Beginnings to the Present. Materials on the History of the Formation of the Ainu Ethnos]. St. Petersburg: Museum of Anthropology and Ethnography of the RAS Publ., 2014. (in Russ.).
 • Sokolov A. M., Maykova N. V. Kultura aynov: vzglyad iz Rossii. Iz kollektsii Muzeya antrop- ologii i etnografii imeni Petra Velikogo (Kunstkamera) Rossiyskoy Akademii nauk [Ainu Culture: A View from Russia. From the Collection of the Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) of the Russian Academy of Sciences]. Sapporo, 2013. (in Russ.).
 • Spevakovskiy A. B. Dukhi, oborotni, demony i bozhestva aynov [Spirits, Werewolves, Demons, and Ainu Deities]. Moscow: Nauka. Glavnaya redaktsiya vostochnoy literatury Publ., 1988. (in Russ.).
 • Szarifżanow I. I. Kazań — największy regionalny osrodek życia społecznego, naukowego i kulturalnego Polaków w XIX wieku [Kazan — the Largest Regional Center of Social, Scientific and Cultural Life of Poles in the 19th Century]. Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na początku XX wieku [Poles in Science, Economy and Administration in Siberia in the Nineteenth and early Twentieth Century]. Wrocław: Wydawnictwo Silesia Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Publ., 2007, pp. 317–329. (in Polish).
 • Taksami Ch. M., Ogikhara Sh. Aynskiye kollektsii Muzeya antropologii i etnografii im. Petra Velikogo (Kunstkamera) Rossiyskoy Akademii nauk: Katalog [The Ain Collections of the Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) of the Russian Academy of Sciences: Catalog]. Tokyo, 1998. (in Russ.).
 • Wójcik Z. Jan Czerski [Jan Czerski]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie Publ., 1986. (in Polish). Wójcik Z. Wacław Sieroszewski o Bronisławie Piłsudskim. Karta z dziejów współpra-
 • cy i przyjaźni [Wacław Sieroszewski on Bronisław Piłsudski. A card from the History of Cooperation and Fiendship]. Wacław Sieroszewski. Zesłaniec — etnograf — literat — poli- tyk [Wacław Sieroszewski. Zesłaniec — Ethnographer — literat — politician]. Wrocław: Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu
 • Wrocławskiego Publ., 2011, pp. 71–81. (in Polish).